אינק דונקי - תל אביב
ידידיה פרנקל 4, תל אביב
לצפייה בעבודות האומנים בסטודיו