אינק בוקס - חיפה
הנמל 35, חיפה
לעבודות נוספות של האומנים